Krise for norsk
sirkus og tivoli:

Gi sesongbedriftene krisepakke nå!

Tivoli- og sirkusnæringen er en viktig del av kulturlivet over hele Norge. Vi driver uten noen form for offentlig støtte.


Vi ber sjeldent om noe, men nå må politikerne se oss og sørge for at vi og andre med spesielle sesongvariasjoner også hjelpes.


Gjennom generasjoner har vi reist landet på kryss og tvers, og
underholdt millioner av nordmenn i over 300 kommuner.


Sirkus og tivoli bidrar årlig med titalls millioner kroner
i inntekter til folkefester, lag og foreninger.


Vi er stolte av samfunnsbidraget vårt og opplevelsene vi deler med barn, unge og foreldre og besteforeldre i byer, tettsteder og bygder.


Vår utfordring


Korona-krisepakkene og kontantstøtten fra staten treffer ikke oss som driver med tivoli og sirkus.


Uten at kontantstøtten tilpasses vår bransjes særegenheter er
faren stor for at 2019 var siste sesong med omreisende tivoli og sirkus i Norge.


Vi står med null i omsetning gjennom den avgjørende, korte høysesongen vår. Uten støtte frykter vi at familieselskaper går konkurs, kompetanse går tapt og den norske omreisende næringen blir dypt skadelidende. Det vil være et stort tap for kulturmangfoldet i Norge.


Kort høysesong

Vårt behov

Vi trenger 50 millioner kroner for å redde en hel bransje og kulturhistorie.


Vårt ønske er at kontantstøtten til næringslivet baseres på omsetningssvikt og kostnader gjennom hele 2020. Slik ordningen er utformet nå, ved at bedriftene søker kompensasjon basert på tapte inntekter og faste kostnader i mars til mai, så faller vi helt igjennom.Det er en del av våre faste kostnader vi ikke kommer unna.


Vi er for eksempel pålagt å gjennomføre kontroller av alle våre trailere og andre kjøretøy. Selv om de ikke blir brukt. I tillegg må vi gjennomføre helt nødvendig service av karuseller, kraner og annet utstyr, slik at vi i det hele tatt kan få lov til å starte opp igjen til neste år. Dessuten forfaller også flere ulike typer offentlige gebyrer og avgifter som vi må betale for å kunne drive sirkus og tivoli i Norge.


Slik krisepakken fra myndighetene er lagt opp i dag, får vi ikke kompensert for utgifter vi er pålagt.


Vi har ingen mulighet til å ta igjen det vi har tapt, selv med normal drift fra juli. Vi har allerede permittert det vi kan, og skåret til beinet der det er mulig på kostnadsområdet. Men det er heller ikke for oss mulig å ha null utgifter. Vi er pålagt store kostnader både under og etter sesong, uavhengig om driften går som normalt eller ikke.For å kunne redde hele vår bransje, støtte opp om 300 kommuner, og 5 millioner forventningsfulle gjester ber vi myndighetene om å avsette 50 millioner kroner.


Vi har vært der i alle år. Vi har sett barn bli ungdom, sett ungdom bli voksne, sett dem få egne barn og etterhvert barnebarn. Ikke la våre barn bli de siste som får oppleve omreisende sirkus og tivoli.Vi har forsøkt det meste i løpet av 130 år bortsett fra å be om hjelp. Denne gangen klarer vi ikke dette uten våre politikere.Kontaktinfo: Grete Norberg, +47 926 40 700